CVLSB

 

ryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryry

ryryryryryryryryryry Groepszender lepelstraat ryryryryryryryryry

ryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryry

ryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryry

 

Week 42v

Het rtty uitgezonden op Zondag  avond  13 Oktober. 2019

----------------------------------------------------------------

 

  NBW------CVLSB------------NLD---------CVLSB---------NBW

    LPS-------------------HLT LPS-------------------HLT

      NBW---------------STB     LPS---------------STB

        LPS-----------BOZ         LPS-----------BOZ

          NBW-------STB    Groep    LPS-------HLT

            LPS---HLT     *******     LPS---STB

               STB     West Bra-bant     BOZ

            NBW   LPS    Rtty LPS     STB   NBW

          LPS       LPS             HLT       LPS

        NBW           LPS         STB           NBW

      LPS               LPS     BOZ               LPS

    NBW                   LPS HLT                   NBW

  LPS                       NLD                       LPS

 

 Door geheel europa  te volgen via team-talk ook het RTTY

----------------------------------------------------------------

Elke Zondag om 18:30 uur ben ik qrv met rtty  op Teamtalk.

Na rtty de spraakronde voor de inmelders van  Week 42

----------------------------------------------------------------

Station  info                           13 Oktober. 2019.

-------------------          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Call        NL6926           XX    Groepszender Lepelstraat   XX

Naam        Adrie            XX     adriejochems(at)home(dot)nl      XX

Naam        Patrick          XX   Bulletin rtty Lepelstraat   XX

CVLSB       Digitaal         XX         NEDERLAND             XX

Teamtalk    Mtty             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lokatie     Lepelstraat

Baudrate    50         Fc 1275.  Shift 170.   Normaal.

E-mail adres           adriejochems(at)home(dot)nl   RTTY LEPELSTRAAT

E-mail adres                                  C.V.L.S.B

-----------------------------------------------------------------

    Homepage  http://www.cvlsb.com

    Uitzending Digiotaal Teamtalk en RTTY

    Uitzending vindt plaats op kanaal 33 en op 433.375

-----------------------------------------------------------------

Bedankt voor het inmelden via de 70cm - 27mc-Team-talk

Bedankt voor het luisteren deze week  55   inmelders

------------------------------------------------------

Inmelders  van  week  41     Zondag   6 Oktober.  2019

-----------------------------------------------------------------

HENK HALSTEREN--JOHN--ELIZE EN RUBEN STRIJEN--FRITS NW-VOSSEMEER-

CEES STEENBERGEN--TONNIE--WIES--CB1LPS--NL1MVT--RA1LPS--JB1LPS---

RS1LPS--NL1AJN--MA1LPS--NL0RPP..PADVINDER--FLORIS EN MONICA------

WOUWDA--ASRAEL--LUCY--PETRA--BONNY--TAMARA--PAPA BRAVO--JANUS BREDA

VROETER EN LADY--PIGGELMEE EN LADY--DELTA SIERRA--FRANS BRUNSSUM-

WILLEM NIEUWERBRUG--HENRI EN FRANCIS EINDHOVEN--CHRIS EN BIANCA

ZOETERMEER--ANITA EN MARCEL OUD-GASTEL--TONNIE OUD-GASTEL--MARLIES

LEPELSTRAAT--KOOS HOOGERHEIDE--MARIO BERGEN OP ZOOM--JOOST ZAAMSLAG

GEORGE HANSWEERT--NOUD EN CORRY STEENBERGEN--LAUW EN HAN SOMMELS-

DIJK--ANDREA APELDOORN--JOHN APELDOORN--HENNY GREVENBICHT--JACOB

LEEUWARDEN--SJAAK STEENBERGEN------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

de taal van het dorp-------------

-----------------------------------------------

Ik groeide op in het dialect van Zuidoost-Noord Brabant. Ik zou

misschien ook het dialect van Aarle-Rixtel kunnen schrijven, maar

mijn ouders kwamen pas met hun trouwen in 1942 naar Aarle-Rixtel.

Ze kwamen uit twee dorpen vlakbij, mijn moeder uit Mierlo-Hout en

mijn vader uit Stiphout. Aarle-Rixtels spraken ze dus niet, maar

wel dialect. Het dialect hoorde zo nadrukkelijk bij mijn jeugd dat

ik op de middelbare school een keer in een benarde situatie balandde.

Ik was daar net gestart en had vrijwel meteen een mondelinge over-

horing. In het antwoord op een vraag gebruikte ik het woord hullie.

De leraar huiverde en wilde het woord horen dat ik volgens hem

eigenlijk had moeten gebruiken, namelijk zij. Ik kon het niet be-

denken. Ondanks die ervaring ben ik hullie altijd trouw gebleven.

prachtig woord. het staat overigens gewoon in het woordenboek.

                                  Vervolg 20 Oktober.

----------------------------------------------------------------

Hoe staat het met CB radio.---------

----------------------------------------------------

Zou een christen zich zozeer aan zijn hobby willen overgeven dat

die een goed gezinsleven belemmert, door tijd te stelen van nut-

tigere bezigheden louter omdat hij kan spelen? Als wij over het

algemeen kijken naar de cb gebruiker kan men niet aannemen dat

deze mensen wetsovertreders zijn en niet grof en immoreel. het

is de moeite waard aandacht te schenken aan de praktische ziens-

wijze. Als iemand voor persoonlijke of zakelijke redenen een

cb radio heeft dan is dat prima. Maar waarom hem niet als instrument

gebruiken inplaats van speelgoed. Als de individuele cb gebruiker

een beetje beleefder en wat minder praatziek zou zijn, en niet

zou proberen zijn kanaal te monopoliseren zag alles er anders uit.

Weet u, er zijn heel wat mensen die niet zo maar in het wilde

weg praten, zij hebben hun apparatuur specifiek voor de gezel-

ligheid.

                                     Vervolg  20 Oktober.

-------------------------------------------------------------------

De eerste verbinding op 70.450 Mhz is een feit----------

-----------------------------------------------------------------

Ik kijk dan ook met spanning uit naar ES condities en hoop dan een

paar leuke DX verbindingen te maken.Ondertussen is in nederland een

heuse 70 Mhz webwinkel ontstaan. Neem gerust een kijkje want naast

vaste/mobile apparaten zijn er ook porto`s te koop voor 4 meter.

O ja, onlinereceivers.net kun je mee luisteren en aanroepen op de

70.450 Mhz (de nederlandse aanroepfrequentie) kan ook. Ondertussen

een echte 70 Mhz antenne gekocht. Een beproefd onderwerp namelijk

een zogeheten Fietspomp Antenne. We hebben er vroeger heel veel ge-

bouwd voor 2 eter. Voor 4 meter is hij natuurlijk wat groter! Een

3/4 Coax J-Pole is de officiele naam en de lengte ongeveer 311 cm.

Omdat ik geen tijd heb om zelf te gaan zagen heb ik een commercieel

type gekocht van het merk Sirio met typenummer CX4-68 Deze is op

diverse sites goed beoordeeld.

                                     Vervolg  20 Oktober

-----------------------------------------------------------------

Charles Richter van 1900-1985---------

--------------------------------------------------

In 1935 ontwikkelde de amerikaanse natuurkundige en seismoloog

Charles Francis Richter een magnitudeschaal omn de kracht van aard-

bevingen mee uit te drukken. Deze schaal werd naar de wetenschap-

per vernoemd: de schaal van Richter. Bij elke aardbeving wordt de

naam van de amrikaan genoemd. Een aardbeving heeft bijvoorbeeld

een kracht van vier op de schaal van richter als deze op honderd

kilometer afstand nog een sysmologische uitwijking van tien mm.

veroorzaakt. Charles richter werd op 26 april 1900 geboren in

Ohio, als zoon van een boer. Door de scheiding van zijn ouders ver-

huisde de jonge richtrer in 1909 met zijn moeder naar Los Angeles.

Na een studie natuurkunde aan Stanford te hebben voltooid deed hij

aan het instituut voor Technologie in Californie (Caltech) onder-

zoek om te kunnen promoveren.

                                        Vervolg 20 Oktober.

-----------------------------------------------------------------

Vossenjacht (radio)-------------

---------------------------------------------

Een vossejacht (ook radio-vossenjacht, amateur-radiopellen en

ARDF, is een behendigheidsspel waarbij het de bedoeling is een

radiozender uit te peilen door middel van een radio ontvanger

voorzien van een veldsterktemeter en een richtantenne of een echte

professionele radiorichtingzoeker en een landkaart en kompas. het

spel wordt beoefend door radioamateurs, scouts en militairen. Voor

ARDF radioamateurs gebruiken e frequenties in twee banden. De ultra

kortegolf die loopt van 144-146 Mhz (in golflangte 2 meter). En de

kortegolf die loopt van 3,5-3,8 Mhz (80 meter). Ergens is een zender

verstopt die morsetekens uitzendt met een zeer klein vermogen. Aan

de deelnemers wordt gevraagt de zender op een topografische kaart

aan te geven. Dit kan door op verschillende punten te gaan staan

en vervolgens de richting van het signaal op de kaart aan te tekenen

met behulp van een lijn.

                                      Vervolg 20 Oktober.   

-----------------------------------------------------------------

Foto`s maken met een camera------

--------------------------------------------

Het reptielenhuis en de vlindertuin zijn warme en vochtige plekken,

de buitentemperatuur zal vrijwel altijd lager liggen en zeker minder

vochtig zijn. Dit betekent dat als je binnen stapt je condens op je

lens kunt verwachten. Het duurt even voordat je camera dezelfde tem-

peratuur aanneemt. Wacht rustig af tot het condens is verdwenen en

laat de camara even uit anders loop je het risico dat er ocht in de

camera blijft hangen met de nadelige gevolgen die daar bij horen. Je

kunt de camara ook in de fototas stoppen en daar een tijdje in laten

zitten. De tas neemt veel minder snel de temperatuur van de ongeving

aan waardoor er geen condens op de lens ontstaat. Vergeet vooral niet

de mensen te fotograferen waarmee je op stap bent en te genieten van

het uitje en de dieren.het is een gezellig familie uitje dat met het

hele gezin wordt gewaardeerd.

                                        Vervolg   20 Oktober.

-----------------------------------------------------------------

Willem Einthoven (1860-1927)---------

-------------------------------------------------

de nefderlandse arts Willem Einthoven verwierf wereldfaam met zijn

snaargavanometer of elektrocardiograaf. Met dit apparaat stelde hij

artsen in staat om zogeheten elektrocardiogrammen (ECG) te maken

waardoor hartproblemen voortaan beter en sneller waren te diagnos-

ticeren. Willem Einthoven werd op 21 mei 1860 geboren op Java als

zoon van een legerarts. nadat zijn vader in 1870 was overleden,

verhuisde hij samen met zijn moeder en vijf broers en zusjes naar

Utrecht. Na de hbs te hebben voltooid schreef de jonge Willem zich

in Utrecht in als student geneeskunde. Naast zijn studie schermde

Einthoven graag. Nadat een arts een kwetsuur aan zijn pols verkeerd

behandelde, kon hij deze sport echter niet meer uitoefenen. Samen

met enkele medestudenten richtte hij hierna de Utrechtse Studenten

Roeivereniging TRITON op.

                                        Vervolg 20 Oktober.

------------------------------------------------------------------

Zo houden we Nederland mobiel in 2030----------

----------------------------------------------------------

nederland slibt dicht. Onze wegen en spoorlijnen raken zo vol dat

er dringend iets moet gebeuren. De ANWB en NS hebben samen met RAI

Vereniging, TLN, Bovag en OV-NL het initiatief genomen om samen te

werken en verenigden 25 vervoersorganisaties in de Mobiliteitsal-

liantie. Samen presenteren ze het Deltaplan Mobiliteit 2030. We

spreken erover met de hoofdirecteur van de ANWB en de president

directeur van de NS. Om iets te veranderen moeten we groot denken.

De hoeveelheid reizigers is de afgelopen dertig jaar flink toe

genomen, maar de manier waarop we ons voort bewegen is nauwelijks

veranderd. Als we zo door gaan komen er alleen al in Den Haag de

komende tien jaar vijftigduizend auto`s bij. Om die allemaal te

kunnen parkeren zijn honderd voetbalvelden nodig. Die ruimte is

er niet. De treinen en metro`s zitten nu al iedere dag helemaal

vol.

                                       Vervolg 20 Oktober.

-----------------------------------------------------------------

 

Veilig internetten onderweg----------

-----------------------------------------------------

Dus mogen niet meer openbare netwerken gebruiken? het makkelijke

antwoord is: inderdaad, je loopt het minste risico wanner je buitens-

huis geen gebruik maakt van openbare netwerken. Maar soms moet het

gewoon. Wanneer u buiten de EU bent bijvoorbeeld of als u een kleine

prepaid databundel hebt.gebruikt u openbare wifi, let dan op de vol-

gende zaken: Een berichtje lezen op Nu.nl kan nooit kwaad. Zolang

u maar niet hoeft in te loggen of op een andere manier persoonlijke

informatie hoeft te versturen. Dus gewoon wat surfen over internet

kan eigenlijk altijd wel. Het is af te raden om via uw internetpro-

gramma zoals Chrome te internetbankieren, e-mailen of facebooken.

U loopt het risico dat uw wachtwoorden worden onderschept. gebruikt

u soms toch openbare netwerken zoals van de NS. Zet dan wifi onder-

weg uit.

                                      Vervolg  20 Oktober.

-------------------------------------------------------------------

Meervoudige actieve antennes-----------

----------------------------------------------------

Er moet nog wel opgelost worden dat bij selecteren van het nagatief

gestuurde relais niet ongestreft de binnenader en buitenmantel van

de coax met elkaar doorverbonden kunnen worden. Het relais kan zowel

kern als mantel van de coax omschakelen, maar dan moet er wel een

goed mantelstroomfilter tussen. Zo`n filter is sowieso aan te bevelen

tussen de coax en een actieve antenne of breedband raamantenne. Je

kunt makkeling terugkoppeling en ruis krijgen als het versterkte

signaal op de coax weer opgepikt wordt door de actieve antenne. Ook

aan de ontvangerzijde is zo`n filter aan te bevelen om storing uit

de directe omgeving buiten te houden. de mantelstroomfilters die ik

meestal gebruik bestaan uit een geschikte ferrietring met daar minstens

acht windingen dunne coax omheen.

                                      Vervolg 20 Oktober.

-----------------------------------------------------------------

Bulletin board system----------

-----------------------------------------------------------

Er zijn nog wel enkele hobbyisten die hun BBS in stand houden. Door

de komst van ADSL en de kabel werden de grootste bbsèn tot webservers

omgebouwd. Het eerste bbs ter wereld CBBS ging op 16 februari 1978 in

Chicago online. De eerste BBSèn in nederland begonnen pas rond 1985

van de grond te komen waarbij NEABBS beheerd door Max Keizer, CBBS

Rijswijk, the Forth Dimension en Bamestra (Jan Terpstra) de pioniers

waren. In de hoogtijdagen waren er meer dan 1400 bbsèn actief in Ne-

derland. Een belangrijke beperking van het bbs was dat er per tele-

foonlijn maar een gebruiker kon inbellen. Wie twee lijnen had maakte

onderlinge communicatie in real time tussen gebruikers mogelijk,

anders kon er alleen met de sysop worden gechat.het bellen van een

dergelijk bbs kostte ook gewoon telefoon tikken.

                                       Vervolg 20 Oktober.

------------------------------------------------------------------

Geroosterde sperziebonen met spekjes en krieltjes-----

--------------------------------------------------------------

gerecht voor 4 personen-------

Nodig: 8 eetl. pecannoten geroosterd en grof gehakt, 200 gr.

krieltjes gekookt, 500 gr. sperziebonen, 1 eetl. olijfolie,

200 gr. spekjes, sap van 2 limoenen, 5 eetl. peterselie--------

 

Verwarm de oven voor op 175 graden. Hussel de sperziebonen met de

olie en rooster met de spekjes in de oven in circa 35 minuten goud

bruin. Giet het vet af en meng dit met het limoensap en de peterselie.

Giet deze dressing over de krieltjes en meng vervolgens met de

sperziebonen en spekjes. bestrooi met de pecannoten en serveer direct.

 

     Eet smakelijk.

                   Recept  Marleen en Ramona.

------------------------------------------------------------------

 De CVLSB en TEAM-TALK groep Lepelstraat stelt zich niet

 aansprakelijk voor  problemen in de opgenomen copy,en

 het voortvloeien naar waarheid.Alle verantwoording is voor de

 aanbieder van de tekst.

 Het puntenklassement van de ronde,en ingezonden copy.

 CVLSB en de teamtalk groep Lepelstraat  13 Oktober. 2019

-------------------------------------------------------------------    

Niets uit dit bulletin mag worden overgenomen,of wel gebruikt

worden voor het opnieuw verzenden door de ether.Dan na een

schriftelijke toestemming van de c.v.l.s.b.en de groep teamtalk

Ook het herplaatsen op internet valt onder deze voorwaarde.

Tevens zal de bron van herkomst moeten worden vermeld.

Bijdrage van de leden en anderen,worden in het vertrouwen

genomen dat deze origineel zijn en dat door publikatie

de auteurswetten niet worden overtreden.

Tevens is de groep niet aansprakelijk te stellen,voor even-

tuele fouten in de opgenomen copy of artikelen.

Te weigeren en te sensueren of in te korten.

Tot zover weer het bulletin vanuit Lepelstraat JO21CM.

Iedereen bedankt voor het mee schrijven van dit bulletin.

Op of aanmerkingen kunt U via  cvlsb   home.nl

sturen,suggesties,advertenties enz  zijn altijd welkom.

U kunt het ook zenden naar het mail adres bovenaan

 

   Een prettige avond verder en succes met de radio-hobby

------------------------------------------------------------------

         NLD

       LPS LPS    Met dank aan U als liefhebber.  ..............

     LPS     LPS                                  . Lepelstraat.

   NLD         NBW       73  Adrie                .    2019    .

     LPS     LPS         73  Marleen              .   JO21CM   .

       LPS LPS                                    ..............

         NBW         In samenwerking met

         CVLSB en TEAM-TALK groep - Nederland - Stand - By

                        Groeten wij u.

--------------------------------------------------------------------

Einde van deze rtty uitzending

We gaan nu over op spraak ..................

------------------------------------------------

Lepelstraat.

 

Communicatie west Brabant  (copy) 2019.

Powered By Website Baker